تعادل

545،000 ریال
تعداد بازدید: 19

 

تعادل 

تعادل یک بازی فکری بسیار مهیج وجالب می باشد

روش بازی:

ابتدا باید مهره ها را بین بازیکنان بازی به صورت مساوی تقسیم کنید.سپس  تاس  را پرتاب کنید،روی مخروطه همرنگ تاس ، یک مهره قرار دهید. زمانی که نوبت بازیکن  بعدی می شود با توجه به رنگ تاس باید یک مهره جدید روی مخروطه های رنگی قرار دهدو اگر  خوب دقت کنید و کمی هم شانس شما را یاری کند، تعادل مخروطه ها بهم نخواهد خوردو نوبت بازیکن بعدی است تا مهارت و شانس خودش را بیازماید. هر چه تعداد مهره هایی که روی مخروطه های رنگی گذاشته می شودبیشتر شود ، احتمال برهم خوردن تعادل مخروطه هابیشتر می شود. بازیکنی که باعث بهم خوردن تعادل گوی های بازی شده از بازی خارج می شود و هر بازیکنی که مهره کمتری دارد برنده بازی شناخته می شود.این بازی باعث افزایش مهارت های حرکتی ظریف و بالا رفتن تمرکز بازیکنان خواهد شد.تعادل را می توانید از سایت پرفسورکوچولو تهیه نمایید.

جهت مشاهده همه محصولات فروشگاه پرفسور کوچولو کلیک کنید.

  • رده سنی : پنج تا هشت سال