تردست 2نفره

590،000 ریال
تعداد بازدید: 16

تردست 2 نفره

بازی فکری تردست 2 نفره از آن دست بازی هایی است که با شروع آن شور و هیجان فراوانی بین بازیکنان ایجاد خواهد شد.

شرح بازی:
بازی به اینصورت است که، کارت های بازی به پشت در وسط بازیکنان قرار می گیرد، سپس به هر بازیکن باید یک چکش لیواندار و 6 عدد لیوان رنگی داده شود. زمانی که تمامی بازیکنان برای شروع بازی آماده بودند، اولین کارت بازی برگردانده می شود، و حالا بازیکنان ابتدا باید به تصاویر روی کارت ها دقت نمایند و با استفاده از چکش لیوان دار، و همین طور ترتیب رنگ لیوان ها بر روی کارت، لیوان ها را به ترتیب درست جمع کنند. اولین بازیکنی که بتواند لیوان ها را به ترتیب درست جمع کند، و لیوان سفید را نیز از وسط بازی بردارد، برنده آن دور از بازی خواهد بود و کارت برگردانده شده را برای خودش بر می دارد، اکنون یک کارت دیگر برگردانده می شود و بازی به همین صورت ادامه خواهد داشت تا زمانی که کارت های وسط بازی تمام شود. برنده بازیکنی است که کارت بیشتری در پایان بازی جمع کرده باشد. بازی فکری تردست 2 نفره را می توانید از سایت پرفسور کوچولو تهیه نمایید.

جهت مشاهده همه محصولات فروشگاه پرفسور کوچولو کلیک کنید.

  • رده سنی : سه تا پنج سال