پازل چوبی حیوانات اهلی پین دار صنایع

295،000 ریال
تعداد بازدید: 33
 
پازل چوبی حیوانات اهلی پین دار صنایع
 
پازل یک وسیله سرگرم کننده می باشد که باعث تقویت  ماهیچه های ظریف انگشتان دست شده ، هماهنگی عمل چشم ودست کودکان وتمرکزودقت انها را افزایش می دهد ودر ضمن زمینه آشنایی کودکان با حیوانات اهلی را فراهم می آورد.پازل چوبی حیوانات اهلی پین دار صنایع را می توانید از فروشگاه پروفسور کوچولوتهیه نمایید.
  • رده سنی : یک تا سه سال