بومزی

1،340،000 ریال
تعداد بازدید: 19

 

بومزی

در بازی فکری بومزی همه به دنبال سریع ترین راه برای بازسازی زیستگاه حیواناتی هستند که در اثر مصزف بیش از اندازه  منابع طبیعی، ساخت و سازهای ویرانگر و گرمایش زمین آسیب دیده است. به خاطر این مسائل حیوانات، از هم دور شده اند و

دیگر محل زندگی خود را نمی شناسند باید چاره ای اندیشید.

بازیکنان دربازی بومزی باید سعی کنند  کاشی های مسیر خود را به گونه ای در صفحه خود بچینند که مسیر بین مهره ها  کاملا تکمیل شودوحیوانات را به هم برسانند.

دو بازیکنی که سریع تر ازبقیه بازیکنان صفحه ی بازی بومزی خود را بدون اشتباه کامل کرده باشند، امتیاز می گیرند.

در بازی بومزی،  هر بازیکنی که سرعت عمل، دقت و تمرکز بیشتری داشته باشد و محیط زیست حیوانات را  به درستی و سریع تر از دیگر بازیکنان بازسازی کندامتیاز می گیرد.بازی فکری بومزی را از فروشگاه پروفسور کوچولو می توانید تهیه کنید.

 

محتویات جعبه بازی

4 عدد صفحه ی بازی

18عدد کاشی

24 عدد مهره ی بازیکنان

64 عدد کاشی مسیر

 

 

 

 

  • رده سنی : هشت تا دوازده سال