اسباب بازي فکري گرگ و ميش

1,000,000 ریال
سبک بازی:بازی کارتی، بازی معمایی، بازی فکری رده سنی:نوجوان، بزرگسال تعداد بازیکن:بیش از هفت نفر
تعداد بازدید: 1

خرید بازی فکری گرگ و میش

بازی فکری گرگ و میش برگرفته از بازی  خاطره انگیز “مافیا” است. با بهبود نقش ها و اضافه کردن سکه جادویی طراحی و اجرا شده است. با شروع بازی شما وارد روستایی گرگ زده می شوید. بدون اطلاع از نقش بقیه بازیکنان باید سعی در پیروزی گروه خود داشته باشید. در این روستا دو گروه، یک گروهک و دو نقش مستقل حضور دارند. 
در این بازی فکری گرگ ها و مردم روستا گروه های اصلی بازی هستند. فرقه گروهک فرعی این بازی است. دو فرد مستقل قاتل زنجیره ای و منافق هستند. مردم روستا در تلاش برای از بین بردن گرگ ها هستند. گرگ ها در تلاش برای تفرقه اندازی و از بین بردن مردم روستا هستند. رئیس فرقه کوشش برای گسترش گروهک خود است. منافق سعی در گمراه کردن همه و اعدام خودش دارد. قاتل زنجیره ای هدفش فقط قتل مردم روستا و فرقه است.

فازهای بازی فکری گرگ و میش

بازی فکری گرگ و میش دارای دو فاز شب و روز است. شب ها تمامی بازیکنان چشمان خود را می بندند. گرداننده در شب  بازیکنان را به ترتیب گفته شده در راهنما بیدار می کند. نقش ها چشم  را باز می کنند و نقش خود را اجرا می کنند. روزها بازیکنان با توجه به اتفاقات شب قبل به بحث و جدل می پردازند. در این بازی فکری در پایان روز و با رای گیری گرداننده بازی  اعدامی انجام می شود. روند شب ها و روزها تکرار می شود. بازیکنان مرتب حذف می شوند. در نهایت یک گروه، گروهک و یا فرد مستقل برنده بازی می شود.

توضیح نقش ها در بازی فکری گرگ و میش

همه کارت ها دارای رنگ هستند. این نقش ها نشان دهنده گروه هستند. بازی به طور کلی دارای ۵ رنگ و گروه است. بعضی از کارت ها هم دارای نشان اعلام نقش هستند.
 
کارت های سبز در بازی: این کارت ها نشان دهنده گروه روستایی ها است.
روستایی ساده: باید به بقیه روستایی ها در پیدا کردن گرگ کمک کند.
کلانتر: اگر کشته شود می تواند هرکسی را خواست باخود بکشد.
تفنگدار: دارای دو گلوله است. دوبار می تواند شلیک کند و یک نفر را بکشد. اگر ریش سفید را بزند روستایی ساده می شود. بازیگردان اعلام می کند که یک نفر توسط تفنگدار کشته شد.
شاهد: پیشگو دستش را بالا میبرد و او می بیند. با کشته شدن پیشگو جایگزین او می شود.
مسموم: اگر گرگ ها به مسموم حمله کنند شب بعد نمی توانند کسی را بکشند.
گرگ نما: روستایی است ولی اگر پیشگو از گرداننده هویتش را بپرسد گرگ معرفی می شود.
بنا: باید به بقیه روستا در پیدا کردن گرگ کمک کند. در شب همه بناها همدیگر را می شناسند.
ریش سفید: حمله اول گرگ ها به ریش سفید نافرجام است. تفنگدار و قاتل زنجیره ای با حمله به او روستایی ساده می شوند.
فرشته نگهبان: می تواند یک نفر را از حمله گرگ ها محافظت کند. اگز از یک گرگ محافظت کند ۵۰ درصد احتمال دارد به گرگ تبدیل شود.
پیشگو: هر شب یکی هویت یک نفر را از بازیگردان می پرسد. اگر گرگ باشد بازیگردان تایید می کند. و اگر غیر از گرگ باشد بازیگردان می گوید گرگ نیست. گرگ نما به پیشگو گرگ اعلام می شود.
الهه عشق:  به نام قشنگش توجه نکنید. دو نفر را به هم پیوند میزند. با مرگ یکی دیگری هم می میرد.
شاهزاده: هرشب یک نفر را تبعید می کند. آن بازیکن روز بعد نمی تواند کاری کند.
آشوبگر: هر شب نقش دو نفر را با هم عوض می کند! نقش خودش را نمی تواند جابه جا کند. از پررنگ ترین نقش های بازی است.
 
 
کارت های قرمز در بازی: این کارت ها نشان دهنده گروه گرگ ها است.
 
گرگ آلفا: نظر نهایی برای کشتن یکنفر را صادر می کند.
جادوگر: شب ها پیشگو را استعلام می کند. با پیدا کردن پیشگو خدا او را به همه معرفی می کند.
خفاش: شب تمام گرگ ها را می شناسد. باید در روز از گرگ ها مراقبت کند. با انحراف دادن نظر بقیه از روی گرگ ها.
گرگ ایکس: عکس نقش گرگ نما را داد. با استعلام پیشگو یک روستایی معرفی می شود.
توله گرگ: با مردن توله گرگ شب بعد گرگ ها دو نفر را می کشند.
گرگ: باید با بقیه گرگ ها روستایی ها را شکست دهد.
 
کارت های نارنجی در بازی:
 
فرقه: یک گروهگ که هدفشان گسترش گروهشان است. هر شب یک نفر را به جمعشان اضافه می کنند.
رئیس فرقه: رئیس فرقه هر شب یک نفر را انتخاب و به جمع گروه خود اضافه می کند.
 
کارت های تک نقش در بازی:
 
دزد: هرشب باید با یک نفر نقشش را عوض کند. هرکس در آخر دزد باشد بازنده است.
منافق: باید کاری کند بقیه او را بکشند. با مردنش به تنهایی برنده بازی می شود.
 
کارت های دو رنگ در بازی:
 
قاتل زنجیره ای: باید روستائیان را بکشد. هر شب یکنفر را می کشد. اگر ریش سفید را بکشد روستایی ساده می شود. اگر گرگ ها به او حمله کنند گرگ می شود و نمی میرد.
همزاد: یک نفر را به عنوان همزاد انتخاب می کند. با مرگ او نقش او را به عهده می گیرد.
بچه وحشی: یک روستایی است. یک نفر را الگو خود قرار می دهد. با مرگ الگو به گرگ تبدیل می شود.
نفرین شده: یک روستایی است. اگر گرگ ها به او حمله کنند گرگ می شود و نمی میرد.

آماده سازی بازی فکری گرگ و میش

از مهم ترین نقش های بازی فکری گرگ و میش گرداننده است. گرداننده باید با توجه به تعداد بازیکنان و جدول راهنما کارت های شخصیت را جدا کرده و به صورت تصادفی بین بازیکنان پخش کند. گرداننده بازی باید به نقش ها و وظایف آن ها مسلط یاشد.
 
نحوه بازی:
 
نقش شخصیت ها توسط گرداننده توضیح داده می شود. بازیکنان پس از مطلع شدن از نقش خود می بایست کارت خود را به پشت در مقابل خود قرار دهند. ممکن است در شب کارت ها توسط گرداننده بازی تغییر کند.
 
شب اول بازی:
 
با اعلام “شب شد” توسط گرداننده، بازی با شب اول (شب معارفه) آغاز می شود. گرداننده بازی نقش ها را جهت شناسایی از خواب بیدار می کند و دوباره به خواب می برد. بعضی از نقش ها باید از قابلیت خود در شب اول استفاده کنند. ترتیب بیدار کردن نقش ها به شکل زیر است:
 
گرگ آلفا. گرگ ایکس. گرگ ها. توله گرگ. قاتل زنجیره ای. گرگ نما. خفاش. منافق. فرشته نگهبان. بچه وحشی. بناها. پیشگو. شاهد. کلانتر. جادوگر. همزاد. الهه عشق. خواب گذار. صلح گرا. کدخدا. آهنگر. تفنگدار. شاهزاده. نفرین شده. ریش سفید. دزد. مسموم. آشوبگر و رئیس فرقه. شب اول صرفا برای آشنایی گرداننده با نقش هر فرد است. تنها برخی از نقش ها همانند الهه عشق، همزاد، بچه وحشی و … از قابلیت خود استفاده می کنند. در شب معارفه گرداننده نام بازیکنان و نقش هایشان را در دفترچه یادداشت بازی ثبت می کند.
 
روز اول بازی:
 
گرداننده با اعلام “روز شد” روز اول را آغاز می کند. تمامی بازیکنان از خواب بیدار می شوند. هدف روز اول آشنایی بازیکنان با یکدیگر است. در پایان روز رای گیری و اعدامی صورت نخواهد گرفت. زیرا شواهد کافی برای اعدام فردی وجود ندارد.
 
شب دوم بازی:
 
با اعلام “شب شد” توسط گرداننده، تمامی بازیکنان دوبازه به خواب می روند. شب دوم همانند شب معارفه است. گرداننده نقش ها را جهت استفاده از قابلیت به ترتیب زیر، از خواب بیدار می کند و دوباره به خواب می برد:
 
گروه گرگها. قاتل زنجیره ای. فرشته نگهبان. پیشگو. جادوگر. تفنگدار. شاهزاده، دزد. آشوبگر. رئیس فرقه و فرقه ای ها. مثلا گروه گرگها باید یکی از مردم روستا را مورد حمله قرار دهند. یا فرشته نگهبان می بایست تلاش کند تا از فرد مورد حمله محافظت کند.
 
روز دوم بازی:
 
گرداننده با اعلام “روز شد” روز دوم را آغاز می کند. تمامی بازیکنان از خواب بیدار می شوند. ابتدا بازیکنان کارت های خود را نگاه می کنند، زیرا امکان دارد نقش آنها در شب قبل تغییر کرده باشد. گرداننده اتفاقات شب گذشته را برای روستا می گوید. مثلا چه افرادی کشته شده اند. یا فرد تبعید شده کیست. نباید اطلاعات شخصی را بگوید. مثل اینکه پیشگو چه کسی را استعلام گرفته است. یا آشوبگر کارت های چه بازیکنانی را جابه جا کرده است.
نکته: در صورت حضور گرگ آلفا در میان گرگ ها، گرداننده باید از سکه جادویی خود استفاده کند. بدین صورت که پس از انتخاب فرد مورد حمله قرار گرفته، گرداننده در حضور گرگها از سکه استفاده می کند، پنجاه درصد احتمال دارد که آن فرد روز بعد از بازی خارج نشود و به جمع گرگه ها بپیوندد (با تعویض کارت شخصیت توسط گرداننده در شب).
 
اتمام بازی:
 
در صورت رخ دادن یکی از حالت های زیر، بازی فکری گرگ و میش به اتمام خواهد رسید. برنده این بازی فکری مشخص و نقش ها اعلام خواهند شد.
  •  تمامی گرگها و قاتل زنجیره ای از بازی حذف شده باشند (برنده: مردم روستا)
  • وتمامی مردم روستا و قاتل زنجیره ای از بازی حذف شده باشند (برنده: گرگها) 
  • تمامی مردم روستا و فرقه از بازی حذف شده باشند (برنده: قاتل زنجیره ای) 
  • تمامی مردم روستا عضو فرقه شده باشند (برنده: فرقه)
  • اعدام منافق در روز (برنده: منافق)
 
اسباب بازی فکری گرگ و میش را می توانید از سایت پرفسور کوچولو تهیه نمایید.
 
 
  • رده سنی : دوازده سال به بالا و بزرگسال