باندل سیلور

1،320،000 ریال
تعداد بازدید: 12

 

باندل سیلور

در این بازی گرگینه هایی هستند که به دهکده های محلی حمله می کنندوبازیکنان به عنوان کدخدای هریک از این دهکده ها،باکمک اهالی دهکده ها ونیروی طلسم محافظ نقره ای وگلوله باید این گرگینه ها را از دهکده خود بیرون برانند.

بازیکنی که تعداد گرگینه های دهکده اش از همه کمتر باشد برنده بازی باندل سیلورخواهد بود.
بازی باندل سیلور دارای 52 کارت می باشد بعداز بر زدن،20 تا از کارت ها را جدا کرده وجلوی هر بازیکن به صورت یک ردیف5تایی می چینید(در صورتی که تعداد بازیکنان 4نفر باشد در غیر این صورت کارت های اضافی را باید از بازی خارج کنید)در ضمن کارت ها باید به پشت چیده شوندو32 کارت باقی مانده  از 52 کارت را به صورت ستونی در وسط محل بازی قرار دهیدوبه هر بازیکن نیز یک کارت راهنما تعلق می گیردهر کارتی از کارت های ستون وسط که رو شود کارت سوخته است وبه ستون کارت های سوخته در کنارستون کارت های وسط منتقل می گرددبعد از انتخاب شروع کننده بازی ،که به صورت توافقی انجام می گیرد طلسم نقره ای یا گلوله را وسط محل بازی نزدیک به او قرار دهید هر بازیکن پنهانی به 2تا از کارت های خود نگاه می کند.جمع اعداد روی کارت هر کس در دور چهارم کمتر باشد برنده بازی خواهد بودعدد کمتر به منزله گرگینه کمتر در دهکده است.هر کارت بیانگر تعداد گرگینه وشخصیت وارد شونده به دهکده می باشد هرچه شخصیت کارت ،توانایی ها وقابلیت های بیشتری  داشته باشد تعداد گرگینه بیشتری را باخود به دهکده وارد خواهد کرد.هرکسی که در دهکده شما باشد از اهالی آنجا محسوب می شود وکارت هر کدام که رو شود سکونت او در دهکده شما علنی خواهد شدبا  این حال تا وقتی که تمام کارت ها رو نشده باشد او می تواند به شما کمک کند.کارت کسانی را که از ستون کارت ها بیرون می کشید  در واقع افرادی هستند که ضمن عبور از دهکده،به شما  کمک می کنند ولی ساکن محسوب نمی شوند.بازی باندل سیلور حاوی دو بازی طلسم وگلوله می باشد که می توانید به صورت جدا گانه یا ترکیبی بازی کنید.قوانین در دو حالت یکسان است در حالت ترکیبی می توانید با عوض کردن کارت های طلسم وگلوله مدلهای مختلف بازی بسازیدبرای ابن کار کافی است که کارت های هم شماره را باهم جابجا کنید ولی در نهایت تعداد کارت های هر دو بازی باید 52 عدد باشدوبه همین ترتیب می توانید انواع بازی های جدید را با ترکیب دو نسخه تجربه کنید.

تعداد بازیکنان بازیکنان باندل سیلور 2تا4 نفر می باشد ومناسب گروه سنی 8سال به بالا است که می توانید از فروشگاه پروفسورکوچولو تهیه نمایید.

  • رده سنی : هشت تا دوازده سال