پنیک لب

840،000 ریال
تعداد بازدید: 14

پنیک لب

یه آزمایشگاه مخوف و ترسناک در یه مکان نامعلوم و پنهان برای آزمایش روی جانوارن تک سلولی به نام آمیب!!!
هدف بازی فکری پنیک لب:

یک آمیب از آزمایشگاه فرار کرده است. هر بازیکن با بررسی آزمایشگاه، سعی می کند آمیب فراری  را پیدا کند. مشخصات آمیب فراری مشخص است: رنگ، شکل و نقش مشخص روی تاس ها. امّا در این بازی فکری کار به این سادگی ها نیست زیرا آمیب ها با عبور از آزمایشگاه های متفاوت، رنگ، شکل و نقش خود را تغییر می دهند و یا در دریچه های هوا، پنهان می شوند. بازیکنی برنده است که زودتر از بقیه بتواند آمیب فراری را پیدا کند.

بازی فکری پنیک لب، با به کار گرفتن دو نیمکره ی چپ و راست مغز، هماهنگی بین آن ها را افزایش داده و نیز موجب افزایش هماهنگی مغز با چشم ها و دست ها می شود. فرد با تمرین مستمر در این بازی می تواند سرعت عمل خود را به مقدار چشمگیری افزایش دهد. بازی فکری پنیک لب را می توانید از سایت پرفسور کوچولو تهیه نمایید.

جهت مشاهده همه محصولات فروشگاه پرفسور کوچولو کلیک کنید.

  • رده سنی : هشت تا دوازده سال