اسباب بازي فکري Hide & Seek Pirates

1,980,000 ریال
فروشگاه اسباب بازی و بازی فکری پروفسور کوچولو گلشهر کرج خرید اینترنتی از سراسر کشور
تعداد بازدید: 1

hide & seek pirates

نحوه بازی:

1.یکی از بازیها را از دفترچهی راهنما انتخاب کنید و بشمارید از هر تصویر چه تعداد وجود دارد.

2.چهار قطعه پازل را طوری روی صفحه بگذارید که تمام تصاویربه جز آنهایی که تصویرشان در بازی انتخابی شما آمده، مخفی شوند.

3.برای هر بازی تنها 1راه حل وجود دارد. راه حل هر معما در پشت صفحه همان معما آمده است. راهنماییها: در 12بازی اول در بخش مبتدی، جهت درست بعضی از قطعات مشخص شده است که به حل بازی کمک میکند. برای حل 33بازی دیگر، باید تنها خودتان دست به کار شوید. راهنمایی: هر کدام از چهار قطعهی پازل شکل مخصوص به خود را دارد، پس برای نشان دادن یا مخفی کردن تصاویرمتفاوت در قسمتهای مختلف، قطعات را جا به جا کنید یا بچرخانید. وقتی هر چهار قطعه را روی صفحهی بازی میگذارید، همیشه قسمتهای بریده شده از هرمعما ،7جای خالی را به جا میگذارند که یا تصاویررا نشان میدهند یا فضاهای آبی خالی. اگر بازی از شما بخواهد که 2 کشتی سفید و 2 کشتی قرمزرا نشان دهید، به خاطر داشته باشید که باید 3 فضای آبی را روی صفحه خالی بگذارید.7جای خالی-2قرمز-2کشتی سفید =3 فضای آبی. برای آن که رمز بازی را زودتر پیدا کنید، تلاش کنید بیشتر روی فضاهای آبی خالی تمرکز کنید تا تصاویر! بازی فکری hide & seek pirates را می توانید از سایت پرفسور کوچولو تهیه نمایید.

جهت مشاهده همه محصولات فروشگاه پرفسور کوچولو کلیک کنید.

  • رده سنی : پنج تا هشت سال