اسباب بازي فکري گلوکز

3,075,000 ریال
فروشگاه اسباب بازی و بازی فکری پروفسور کوچولو گلشهر کرج خرید اینترنتی از سراسر کشور
تعداد بازدید: 1

خرید اینترنتی اسباب بازی فکری گلوکز

اسباب بازی فکری گلوکز که در آن هر کارتی قدرتی را شامل می شود که اگر به موقع از آن کارت ها استفاده شود بازیکن را به هدف نزدیک تر می شازد. یکی از جذابیت های بازی گلوکز این است که تا آخرین لحظه نتیجه بازی مشخص نیست. برای خرید اسباب بازی فکری گلوکز می توانید به فروشگاه اینترنتی پرفسورکوچولو مراجعه نمایید.
نحوه بازی:
کارت ها را خوب تر بزنید و به هر بازیکن 3 کارت و ۴ حبه قند بدهید. بقیه کارت ها را رو به پایین در یک دسته وسط بگذارید. هر بازیکن به کارت های دست خودش نگاه می کند و آنها را به دیگران نشان نمی دهد. همه بازیکنان تاس می ریزند. هر کس حبه قند بیشتری بیاورد شروع کننده ی بازی است. بازی در جهت حرکت عقربه های ساعت ادامه پیدا می کند.

عملکردهای بازی:

هر بازیکن در نوبت خودش همه ی تاس هایش را می ریزد و :
به ازای هر تاسی که علامت فلش به سمت داخل کارت را نشان بدهد، یک کارت از وسط برمی دارد.
اگر تاس علامت فلش به سمت بیرون مکعب را نشان بدهد، می تواند آن را به هر بازیکنی که دلش می خواهد بدهد.
طبق قوانین زیر یکی از کارت های دستش را بازی می کند:
– هر نوبت فقط یک کارت را می توانید بازی کنید.
– برای اینکه بتوانید کارتی را بازی کنید باید به اندازه عددی که گوشه سمت چپ کارت نوشته شده است، یا بیشتر تاس با علامت قند آورده باشید.
– بلافاصله باید دستور کارت را انجام دهید.
– مجبور نیستید حتما کارتی را بازی کنید. به عبارت دیگر می توانید هیچ کارتی بازی نکنید و نوبت را به نفر بعدی بدهید.
در طول بازی بازیکنان کارت های بازی شده را به رو در کنار کارت های وسط میگذارند و هر وقت کارتهای وسط تمام شد، کارت های بازی شده را بر زده و با آن یک دسته کارت جدید درست می کنند و وسط می گذارند.
اگر هیچ کارتی وسط نباشد، بازیکنی که باید کارت بکشد، می تواند یکی از بازیکنان را انتخاب و یکی از کارت هایش را به طور اتفاقی بکشید.

روش های دیگر بازی بازی ۴ یا ۵ یا ۶ نفره:

هنگام آوردن علامت فلش به سمت بیرون مکعب بعد از تاس ریختن، حبه قند را به بازیکن سمت راست یا سمت چپ خود بدهیم، نه به هر کس که دلمان می خواهد. این کار باعث پویایی بیشتر بازی می شود.

بازی تیمی برای ۴ یا ۶ نفر:

هر دو نفر یک تیم می شوند و به هم کمک می کنند که یکی از آنها زودتر از دست قندهایش خلاص شود. طبیعی است که هم تیمی اش هم از موفقیت او بهره مند می شود.

بازی قهرمانی دوره ای:

می توان در آغاز بازی مشخص کرد که چند دور بازی خواهد شد. بعد از هر دور تعداد حبه قندهای باقیمانده در دست هر بازیکن (یا هر تیم) شمرده و برای بازیکن (یا تیمی) که همه ی حبه قندهایش را بیرون انداخته، امتیاز حساب می شود. در پایان مشخص می شود که چه کسی بیشتر از قند پرهیز کرده است.
  • رده سنی : هشت تا دوازده سال