اسباب بازي فکري راز جنگل کلاسيک فکرآوران

2,595,000 ریال
در بازی فکری راز جنگل کلاسیک فکرآوران گنجینه های افسانه ای در این جنگل مخفی شده اند. هر یک از این گنجینه ها زیر یکی از درختان جنگل می باشد. محل و موقعیت هر یک را به خاطر بسپارید.
تعداد بازدید: 1

خرید اسباب بازی فکری راز جنگل کلاسیک فکرآوران

در اسباب بازی فکری راز جنگل کلاسیک فکرآوران گنجینه های افسانه ای در این جنگل مخفی شده اند. هر یک از این گنجینه ها زیر یکی از درختان جنگل می باشد. محل و موقعیت هر یک را به خاطر بسپارید. اولین بازیکنی که مخفیگاه سه عدد گنج را شناسایی کند، برنده است. اسباب بازی فکری راز جنگل کلاسیک فکرآوران یک بازی ۶ نفره است با ۱۳ عدد درخت کاج، ۱۳ عدد پولک تصاویر گنج ها، ۱۳ عدد کارت گنج، ۶ عدد مهره آدمک، ۲ عدد تاس، گردونه، صفحه بازی و دستور بازی. اگر دوست دارید این اسباب بازی را تهیه کنید می توانید به فروشگاه اینترنتی پرفسورکوچولو مراجعه کنید.

آماده سازی بازی راز جنگل کلاسیک فکرآوران: 

 ۱- قبل از شروع بازی کارت و پولک گنجینه ها را از صفحه کارتها جدا نمائید، پولک ها را در زیر درختان کاج طوری جا دهید که روی شکل ها دیده شود.     
۲- درختان را در کنار هم (بطور ایستاده) چندین بار روی صفحه بازی جابجا نمائید تا دیگر کسی نتواند حدس بزند کدام گنجینه زیر کدام درخت پنهان است.
۳-سپس بطور تصادفی درختان را در محل های مشخص شده روی صفحه بازی که در شکل زیر نشان داده شده است در کنار مسیرهای عبوری از وسط جنگل بچینید. 
۴-هر بازیکن یک آدمک رنگی را انتخاب و آنرا در دهکده قرار می دهد.
۵-کارتها را بُر زده و پشت به رو در حیاط قلعه روی محل کارتها بگذارید، اولین کارت رویی را برگردانید تا تصویر آن پیدا شود و معین شود بدنبال کدام گنج باید بگردید.
۶- به کمک تاس تصمیم گرفته می شود که چه کسی بازی را شروع کند.

نحوه بازی فکری راز جنگل:

نوبت بازی بصورت گردش عقربه های ساعت می باشد. هر دو تاس در هر نوبت با هم انداخته می شود. بازی فکری از دروازه دهکده شروع می شود. خانه هاشور خورده (فلش یا پیکان کشیده شده) جلوی دهکده، خانه شماره یک ۱ محسوب می شود و بازیکنان باید بدنبال یافتن گنجینه ای باشند که کارت آن در حیاط قلعه توسط گردونه مشخص شده است.
حرکت ها: 
هر دو تاس با هم پرتاب می شوند ولی هر یک جداگانه در نظر گرفته می شود، شما می توانید با شماره کوچکتر یا بزرگتر حرکت خود را آغاز کنید، همچنین می توانید در مسیر به جلو یا عقب حرکت نمائید. مثلا اگر ۵ و ۳ آوردید می توانید ۸ خانه به جلو یا عقب و یا ۵ خانه در یک جهت و ۳ خانه در جهت دیگر حرکت نمائید.
زدن مهره حریف: 
اگر آدمک شما با مجموع یا شماره هر یک از تاس ها روی خانه ای بنشیند که آدمک حریف نشسته است، مهره حریف مستقیما به دهکده برگردانده می شود و او باید دوباره جستجو را از نو آغاز کند.
یافتن گنجینه ها:
بازیکنی که بتواند با شماره یک تاس یا بر اساس شماره هر دو تاس در کنار هر کدام از درختان بنشیند می تواند زیر آن را نگاه کند البته به صورتی که دیگر بازیکنان تصویر زیر درخت را نبینند.
حرکت به سوی قلعه: 
حال اگر شما مخفیگاه گنجینه ای را که اعلام شده یافتید باید راه قلعه را در پیش بگیرید. البته بهتر است در حرکت به سوی قلعه نگذارید دیگر بازیکنان از تصمیم شما آگاه شوند. هنگامی که در خانه های اطراف قلعه هستید، با استفاده از شماره هر یک از تاس ها یا مجموع هر دو تاس می توانید روی خانه کلید بنشینید اگر نتوانستید روی خانه کلید بنشینید باید بازی را در اطراف قلعه ادامه داده و سعی کنید در نوبت های بعدی روی خانه کلید بنشینید.
اعلام محل مخفیگاه:
در این بازی فکری اگر توانستید روی خانه کلید بنشینید می توانید جای گنجینه اعلام شده را فاش کنید. آنگاه درخت مورد نظرتان را بلند کرده و زیر آنرا فقط خودتان نگاه کنید، اگر اشتباه کرده بودید، بلافاصله درخت را سر جایش بگذارید و آدمک خود را به ابتدای دهکده (خانه هاشور خورده) برگردانید ولی چنانچه درست گمان برده باشید زیر این درخت را به دیگر بازیکنان نشان داده و آنرا سر جایش بگذارید و کارت مربوطه را برای خود نگه دارید، حالا گردونه را بچرخانید و کارت آن تصویر را به رو گذاشته و بازیکن بعدی بازی را ادامه می دهد.
 
در این حالت مهره شما در قلعه می ماند و در نوبت خودتان می توانید چنانچه از مخفیگاه گنج بعدی نیز مطلع باشید آنرا اعلام کنید مگر اینکه بازیکن دیگری روی خانه کلید بنشیند و شما را روانه دهکده کند. اگر محل گنج اعلام شده را نمی دانید، می توانید در نوبت خود از قلعه دور شوید و تجسّس را ادامه دهید. جایزه: هر گاه با تاس ها جفت بیاورید مثلا (۵، ۵) اگر بخواهید می توانید از «جایزه» استفاده کنید، یعنی می توانید به تشخیص خود از یکی از امتیازات زیر بهره مند شوید.
 
1- مهره خود را در کنار هر یک از خانه های اشغال نشده در کنار یکی از درختان قرار داده و زیر درخت را نگاه کنید.
2- مهره خود را به سمت کلید برده روی خانه ای که با ستاره مشخص شده (بعد از پل سنگی) بنشانید و محل مخفیگاه گنج را اعلام نمائید.
3- کارت گنج را که به رو به نمایش گذاشته شده با کارت های دیگر بُر بزنید و کارت روئی را برگردانید، اگر مجدداً همان کارت قبلی آمده باید با همان کارت بازی را ادامه دهید.
 
توجه: اگر از جایزه جفت تاس استفاده کرده باشید دیگر نمی توانید از شماره های آن برای حرکت مهره خود استفاده کنید. چند نکته مهم: حین تجسس برای یافتن گنج از حرکات دیگر بازیکنان غافل نشوید، چنانچه فکر می کنید آنها از مخفیگاه گنجی مطلع شده اند اجازه ندهید به راحتی به کلبه برسند و مخفیگاه را اعلام نمایند. ضمناً تلاش کنید محل هر گنج را خوب بخاطر بسپارید چرا که در مراحل بعدی بازی ممکن است از آن استفاده کنید. در حین بازی هیچ بازیکنی محل هیچ یک از درخت ها را نباید تغییر دهد.
 
پایان بازی: بازیکنی که محل ۳ گنج را اعلام نماید، یعنی سه کارت را تصاحب کرده باشد برنده این بازی فکری است. 
  • رده سنی : هشت تا دوازده سال