ذره بین (بازی)

1,000,000 ریال
فروشگاه اسباب بازی و بازی فکری پروفسور کوچولو گلشهر کرج خرید اینترنتی از سراسر کشور
تعداد بازدید: 1

 

ذره بین بازی

یکی از بازیکنان باید ذره بین را به صورتی در دست خود نگه داردکه شیار ورود کارت ها رو به بالا قرار بگیرد وپس از آن کارتهای بازی را به تعدادی که توافق کرده اید درون ذره بین قرار دهید.تصویر کارت هادر این مرحله نباید دیده شوند. در حقیقت کارت ها را باید به پشت درون ذره بین قرار دهید.بازیکن باید ذره بین را طوری برگرداندکه تصویر کارت ها را همگی ببینید.10 ثانیه فرصت دارید تا تصاویر بازی را به  خاطربسپارید.بازیکن ازشماره یک تا ده می شمارد و ذره بین را بر می گرداند و خوب تکان میدهد تا کارتهای بازی پس وپیش شوند. سپس یکی از کارت ها ی داخل ذره بین را از شیار آن خارج می کند. و روی زمین قرار میدهد باید هیچ کدام تصویر این کارت را نبینید. بازیکن باید دوباره ذره بین را برگرداند تا تمام افراد تصاویر کارت های بازی را که داخل ذره بین قرار دارند را ببینید و هر کسی که زودتر بتواند تصویر کارت خارج شده را حدس بزند،برنده آن دور از بازی است.بازی مناسب گروه سنی 3سال به بالا می باشدوتعداد بازیکنان بین 2تا4 نفر متغیر است.محتویات جعبه شامل1عدد ذره بین،40 عدد کارت می باشد افزایش اعتماد به نفس وتقویت حافظه کوتاه مدت از اهداف ذره بین بازی است که می توانید از سایت پروفسور کوچولو تهیه کنید.

  • رده سنی : سه تا پنج سال