رسیدگی به شکایات

       

رسیدگی به شکایات
لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل، نظر یا پیشنهاد و همچنین اعلام شکایات با شماره تلفن  02633508898 تماس حاصل نموده و یا در صورت نیاز به آدرس کرج گلشهر خیابان کتویی زاده فروشگاه پروفسور کوچولو مراجعه نمائید. همکاران ما در اولین فرصت ممکن نسبت به رسیدگی به درخواست شما اقدام می نمایند.

ایمیل فروش:  info@fekritoy.ir